Diplomademocratie & de Senaat

Marc Bovens, hoogleraar in Utrecht, wees er al in 2006 op dat ons land een ‘diplomademocratie‘ aan het worden is. Een ‘democratie’ waarin hoogopgeleiden aanzienlijk meer politieke invloed hebben dan lager opgeleiden. Nu waren hoogopgeleiden altijd al politiek actiever dan lager opgeleiden maar de laatste jaren is het verschil alleen maar toegenomen, aangejaagd door de ambities van de kenniseconomie. Dat leidt tot een scheve representatie en een situatie waarin hoger opgeleiden mogelijk te veel de dienst uitmaken over lager opgeleiden. Ik zelf zit midden in de kennisindustrie, maar weet dat dit niet klopt en verkeerd af gaat lopen. Wie aarzelingen heeft bij deze analyse (Bovens keek vooral naar de samenstelling van de Tweede Kamer) die zou eens moeten kijken naar de samenstelling van de Eerste Kamer, toch een instituut met de laatste en uiteindelijke stem over het nationale beleid en wetgeving, hoe voorzichtig ze daarmee in ‘formele zin’ (want invloed reikt vaak verder dan formele bevoegdheid) ook mee om te lijken gaan. ekimages

In de Eerste Kamer lijken het vooral de academici die de macht hebben overgenomen. Van de leden van de huidige Eerste Kamer zijn 14/15 leden hoogleraar (18-20%), hebben 60 leden een academische titel (80% – tegenover het landelijke gemiddelde van 14% in 2012). Van de 15 leden zonder academische titel bevinden zich er 6 in de PVV en 3 in de SP. Al is het gezien de aard van het senatoriale werk enigszins te verklaren, het aantal juristen in de Eerste Kamer is buitengewoon groot, zo’n 40%. En de meesten zitten er dan ook nog eens meerdere termijnen (gemiddeld meer dan 2200 dagen). Wie vertegenwoordigt die Eerste Kamer eigenlijk? Wie er slecht van zou willen denken: net als de VSNU vertegenwoordigt de Senaat de Nederlandse Universiteiten en dan met name de juridische faculteiten. Iets om over na te denken bij de aanstaande kandidaatstellingen.

ibalkonmages

About wimvoermans

Meer nog te vinden op http://www.wimvoermans.nl/ en op facebook http://www.facebook.com/wim.voermans.58
This entry was posted in Politiek and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.